Happiness Skripsweet :: Find Out Dunia Hibah

Hibah merupakan sesuatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembahagiannya dilakukan semasa waktu penghibah masih hidup juga. 

Leave a Reply