SKuP TimUR 7

Daftar Bimbingan KKP TimUR Ganjil 2017/2018 sebanyak 16 (enam belas) Mahasiswa diantaranya dari Jurusan KA Keuangan, SI SIM, CCIT, TI SA, SI KA. 

NO NIM NAMA PEMBIMBING
1 1622395282 Silvia Permatasari Mamoi
2 1622395637 Revi Sajidah Sri Handayani Mamoi
3 1622395222 Lamiyatutsaniyah Wulandari Mamoi
4 1622393710 Andini Ayu Distri Mamoi
5 1511483702 Dewi Lisnawati UR
6 1511490099 Neli Widiastuti UR
7 1511489413 Bekti Undari UR
8 1733499446 Restu Adi Pradana Erick
9 1631395690 Muhammad Rizki Robiansyah Erick
10 1614491442 Vivid Kristiani Alfad Erick
11 1511489380 Muhammad Shofwatullah Indri
12 1511489375 Teguh Arya Yudanto Indri
13 1611495357 Andika Supriyana Indri
14 1511488321 Riska Yuliana Hap
15 1511490178 Muhammad Salamuddin Hap
16 1511488686 Sefti Nala Lahuti Hap
Back To Home
Views All Time
Views All Time
110
Views Today
Views Today
4
155 Total Views 4 Views Today

Leave a Reply